Tekijänoikeus


Hobipunkissa julkaistut materiaalit: valokuvat, tuotekuvaukset, reseptit ja artikkelit  ovat tekijänoikeuslain mukaisesti tekijänoikeudenkohteita. Niitä ei saa kopioida tai levittää ilman Hobipunktin suostumusta. Julkaistua materiaalia voidaan jakaa sosiaalisessamediassa, jos jakelu sisältää linkin Hobipunkt-sivulle (https://hobipunkt.ee). Muut lainausmuodot ja viittaukset ovat sallittuja vain jos noteeraus koostuu enintään kolmesta lauseesta ja viitteeseen on lisätty interaktiivinen linkki sekä viittaus tekijään.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä   tellimine@hobipunkt.ee.