Autoriõigus


Hobipunkti lehel avaldatud materjalid: fotod, tootekirjeldused, retseptid ja artiklid on Autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks. Nende kopeerimine ja levitamine ilma Hobipunkti nõusolekuta on keelatud. Avaldatud materjale võib jagada sotsiaalmeedias kui jagamine sisaldab linki Hobipunkti (https://hobipunkt.ee) lehele. Muul kujul tsiteerimine ja viitamine on lubatud ainult siis kui tsitaat koosneb mitte rohkem kui kolmest lausest ja viitele on lisatud interaktiivne link veebikeskkonnale ja autorile.
Küsimuste korral võta ühendust tellimine@hobipunkt.ee.

Helen Idarand
Hobipunkt